Afgelopen week is ENTE, de vereniging die zich op Europees niveau inzet voor het onderwijs van onder andere de kinderen van kermisexploitanten, toegelaten als lid van Eurochild. De ESU heeft flink bijgedragen aan de toelating door te pleiten voor lidmaatschap!

Bijna 200 organisaties uit 41 landen zijn lid van Eurochild. Dit netwerk kenmerkt zich door zijn omvang en nauwe relatie met de Europese Commissie. Onderwerpen, projecten etc. die ESU via ENTE aanlevert kunnen zo snel veel aandacht krijgen.