Geschiedenis

De ESCU werd in 1954 in Amsterdam opgericht, 3 jaar voor de

ondertekening van de “Romeinse Verdragen” die de basis vormen van de Montanunion, de EEG, de EG en de huidige EU.

De ESU heeft nu 19 nationale aangesloten verenigingen en 4 Europese verenigingen. Om de professionele belangen als Europese overkoepelende organisatie – niet alleen in de Commissie, het EU-Parlement en de Raad van de EU – te beschermen, is de ESU ook lid van EFECOT. (Europese federatie voor de opvoeding van kinderen uit schipper-, showman-, circusfamilies en beroepsreiziger

Het is dankzij de actieve deelname van alle nationale en Europese aangesloten verenigingen, het uitvoerend comité en het algemeen secretariaat, hier verdient GS Ulrich Rust een speciale vermelding, dat de ESU in bijna 50 jaar activiteit zoveel positieve resultaten heeft kunnen boeken . Dit heeft natuurlijk onze geloofwaardigheid als toekomstgerichte en succesvolle lobbyorganisatie ondersteund en daarmee ook de interesse van nieuwe leden gewekt. De European Union of Showmen ESU/UFE behoort tot de avant-garde van het “Europese idee” en wordt gehoord in alle Europese instellingen.